Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Aktualności

Zakup materiałów służących działaniom informacyjno-promocyjnym - informacje o ponownym wyborze oferty

Zakup materiałów służących działaniom informacyjno-promocyjnym projektu "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia dotyczących przyznania bonu szkoleniowego

Jędrzejów dnia 12.10.2016r. OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej uprzejmie informuje, iż z...

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - październik 2016

ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA   RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PRZEZ  BEZROBOTNEGO...

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach PFRON na podjęcie działalności gospodarczej i zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Jędrzejów, dnia 22.09.2016r.   KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że z dniem 26.09.2016r. o godzinie 15.00 wstrzymuje się nabór wniosków w...

Wykaz grupowych porad i informacji zawodowych na IV kwartał 2016r.

  Wykaz  znajduje się w dziale  Dla bezrobotnych / Poradnictwo zawodowe  

Ogłoszenie o naborze wniosków osób bezrobotnych w sprawie sfinansowania kosztów studiów podyplomowych

Jędrzejów dnia 29.08.2016r.  OGŁOSZENIE O NABORZE   Powiatowy Urząd  Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej  uprzejmie informuje, iż rozpoczyna...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy

Jędrzejów, dnia 12.08.2016r.  OGŁOSZENIE    Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2016 rok ogłasza nabór wniosków...

ProRecognition - nieodpłatne doradztwo w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt...

Bezzwrotna pomoc finansowa dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

INFORMATOR dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki  prowadzenia działalności gospodarczej (w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Jędrzejów, dnia 06.07.2016r.   OGŁOSZENIE  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2016 rok ogłasza  nabór ...

Ogłoszenie o naborze wniosków od Pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jędrzejów, dnia 28.06.2016r.  Informacja o naborze Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia 04.07.2016r. ogłasza nabór wniosków od Pracodawców...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu - Fundusz Pracy

Jędrzejów, dnia 17.06.2016r.  OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na aktywizację...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy PFRON

Jędrzejów, dnia 26.04.2016r.  OGŁOSZENIE  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu (program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia)

Jędrzejów, dnia 06.04.2016r. OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny,...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących sfinansowania kosztów egzaminu/licencji

Jędrzejów dnia 22.02.2016 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE     Powiatowy Urząd  Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej  uprzejmie informuje, iż rozpoczyna...

Informacja o zawieszeniu naboru wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jędrzejów, dnia 09.02.2016r.   Informacja o zawieszeniu naboru   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż limit środków przyznawanych w ramach Krajowego...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)

Jędrzejów, dnia 01.02.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2016 r.  projektu...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Jędrzejów dn. 01.02.2016r.                 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2016...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Jędrzejów dn. 01.02.2016r.                 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2016...

Informacja o naborze wniosków dotyczących przyznania bonu na zasiedlenie w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób do 29 roku życia (PO WER)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi  Jędrzejów, dnia 20.01.2016r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach...

Ogłoszenie o naborze wniosków osób bezrobotnych dotyczących skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym

Jędrzejów dnia 20.01.2016 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej uprzejmie informuje, iż rozpoczyna...

Barometr zawodów 2016

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to...

Informacja o naborze wniosków w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2016r.

Jędrzejów, dnia 05.01.2016r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2016r. rozpoczyna nabór...

8,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.114,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
  Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące pracy oraz pracodawców,
którzy korzystają lub chcą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
Infolinia dla klientów urzędu pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: + 48 22 19524

►  Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
adres: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów
telefon: 41 380-23-74, 41 386-54-92
fax: 41 386-38-93
e-mail: kije@praca.gov.pl 

►  Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
poniedziałek - piątek 7:15  - 15:15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę