Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje o wstrzymaniu naboru wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej prowadzonego w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 2017...

Ankieta badająca potrzeby osób bezrobotnych

Szanowni Państwo!   W związku z planowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie działań na 2018 rok w zakresie realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zwracamy się do Państwa z prośbą o...

Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów dn. 08.12.2017r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 08.12.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie...

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - grudzień 2017

ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA   RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PRZEZ  BEZROBOTNEGO miesiąc  GRUDZIEŃ  2017r. GŁÓWNY TERMIN WYPŁAT...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, informuje, że w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego na 2017r.  prowadzi nabór wniosków dotyczących:   przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności...

Spotkanie informacyjne w PUP (opiekunka/opiekun osób starszych)

     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż w dniu 19.12.2017r. (wtorek) w godzinach 11:00 – 12:30 w siedzibie urzędu, w sali 12 (I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne z pracodawcą- firmą PROMEDICA24 poszukującą...

IV Powiatowa Kampania Białej Wstążki „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć” oraz informacja o bezpłatnych dyżurach specjalistów: psychologa i adwokata.

IV Powiatowa  Kampania Białej Wstążki 25 listopada – 10 grudnia 2017 r. ( w ramach kampanii ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć" )   STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET     Patronat honorowy nad Akcją objął Starosta Jędrzejowski...

Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Jędrzejów, dnia 23.11.2017r.                Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 24.11.2017r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów...

Jednolity Plik Kontroli JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców   JPK_VAT Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Jędrzejów, dn. 25.09.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 26.09.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy  o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków na realizację w 2017r. Programu...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

  Jędrzejów dn. 21.09.2017r.                     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 22.09.2017r. wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o...

Wykaz grupowych porad i informacji zawodowych na IV kwartał 2017 roku

 Wykaz grupowych porad i informacji zawodowych na IV kwartał 2017 roku

Preferencyjny program pożyczkowy Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego po raz kolejny uruchomiły preferencyjny program pożyczkowy Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie, którego celem jest pomoc osobom bezrobotnym w stworzeniu własnej firmy. Na...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Jędrzejów, dnia 09.08.2017r.   OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2017 rok ogłasza  nabór  wniosków dotyczących:   przyznania jednorazowo środków na podjęcie...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia (w kwocie 8000,00 zł)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie   prowadzi nabór wniosków o przyznanie   bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej  do 30 roku życia (w kwocie 8000,00 zł) ...

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus". Prawo do wsparcia w ramach...

Uprzejmie informujemy, że wznawiamy zawieranie umów i rozpatrywanie wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Jędrzejów, dnia 27.07.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że już zostały opublikowane: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów...

Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane podniesieniem, uzupełnieniem lub zmianą kwalifikacji na szkolenia w trybie indywidualnym lub w ramach bonu szkoleniowego

POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE ZAPRASZA   Osoby bezrobotne, zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne zainteresowane podniesieniem, uzupełnieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych na:   szkolenia w trybie indywidualnym – Starosta może skierować...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących zawarcia umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach "Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi"

Jędrzejów, dnia 14.06.2017r.   OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach: Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi   prowadzi  nabór  wniosków dotyczących: zawarcia umowy o zorganizowanie stażu dla osób...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie rozpoczyna   Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi   Wsparciem w ramach wyżej wymienionej Programu aktywizacji zawodowej objętych zostanie 51 osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących sfinansowania kosztów egzaminu/licencji oraz sfinansowania kosztów studiów podyplomowych

Jędrzejów dnia 09.05.2017 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE   Powiatowy Urząd  Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej  uprzejmie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie...

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania - początek

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizacja skupia w swych strukturach rybaków, lokalne stowarzyszenia, gminy,...

Solidny Pracodawca Roku

Solidny Pracodawca Roku to nagroda stanowiąca potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm, co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach. Więcej o projekcie na...

Wykaz grupowych porad zawodowych na II kwartał 2017

Wykaz (plik PDF 608KB) znajduje się w dziale  Dla bezrobotnych / Poradnictwo zawodowe

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Jędrzejów dn. 22.02.2017 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Jędrzejów dn. 08.02.2017r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2017r.  projektu „ Aktywizacja osób...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

                                           Jędrzejów dn. 08.02.2017r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2017r. projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia...

Projekt "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)" w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

    Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie  informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)   w ramach :   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Jędrzejów dn. 02.02.2017 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących organizacji stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, prowadzi aktualnie nabory wniosków dotyczących   organizacji stażu dla następujących grup bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie: dla osób bezrobotnych do 29 roku życia (do dnia 30-tych urodzin) ...

Nabór wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie rozpoczyna nabór wniosków na: bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia O bon na zasiedlenie może ubiegać się osoba...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów, dnia 23.01.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w latach 2017 - 2018  projektu ...

Informacje dotyczące projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż w latach 2017 - 2018 roku realizuje projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) ...

Plan szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w roku 2017

Plan szkoleń 2017 (plik PDF 303KB)

Barometr zawodów 2017

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących : prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, szkoleń indywidualnych, bonów, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Jędrzejów, dnia 05.01.2017r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2017r. rozpoczyna nabór wniosków na: Prace interwencyjne - skierowane do zarejestrowanych osób bezrobotnych, dla...

Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

  REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ,NAGRÓD ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Opieka dla dziecka = praca dla rodzica (dzienny opiekun)

W ramach projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica", Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. Jest to nowa forma opieki na dziećmi, dotychczas nie stosowana na terenie województwa...

Zlecanie działań aktywizacyjnych

Jędrzejów, dnia 31.10.2016r.     ZLECANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że w dniu 29.09.2016r. zawarł umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, której przedmiotem jest wykonanie usługi w zakresie realizacji...

ProRecognition - nieodpłatne doradztwo w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa...

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
  Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące pracy oraz pracodawców,
którzy korzystają lub chcą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
Infolinia dla klientów urzędu pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: + 48 22 19524

►  Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
adres: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów
telefon: 41 380-23-74, 41 386-54-92
fax: 41 386-38-93
e-mail: kije@praca.gov.pl 

►  Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
poniedziałek - piątek 7:15  - 15:15
 

►  NIP

6561711782

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę