Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego

Zapytanie ofertowe, oferta cenowa Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia (plik PDF 356KB) znajduje się w dziale Urząd / Zakupy do 30000 euro

Forum rozwoju przedsiębiorczości

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „ Popytowy System Innowacji — rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze " odbędzie sie inaugurujące spotkanie pn. Forum rozwoju przedsiębiorczości , które będzie miało miejsce w Centrum...

Informacja o nieczynnym urzędzie w dniu 24 grudnia 2018

  INFORMACJA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie informuje, że w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota) Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie jest czynny od godz. 7:15 do 15:15. W związku z powyższym w dniu 24 grudnia 2018 roku (poniedziałek) Powiatowy...

Bezpłatne porady specjalistów w grudniu 2018 r.

INFORMACJA   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 18 stycznia 2018 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego są realizowane : BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW: PSYCHOLOGA ...

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - grudzień 2018

  ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA   RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PRZEZ  BEZROBOTNEGO M-C GRUDZIEŃ 2018r. GŁÓWNY TERMIN WYPŁAT ZASIŁKÓW: 14.12.2018r....

Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach programów.

Jędrzejów, dn. 26.10.2018r.                   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 29.10.2018r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla...

Ankieta - kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych w roku 2019

ANKIETA Szanowni Państwo Ustalając kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych w roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie chciałby poznać Państwa sugestie w tej kwestii. W związku z powyższym prosimy o zaznaczenie szkolenia (szkoleń), które najbardziej by...

Informacja dot. zakończenia naboru środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Jędrzejów dn. 23.10.2018r.                Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 23.10.2018 r. kończy nabór wniosków dotyczących : - przyznania jednorazowo środków na podjęcie...

II Powiatowa Kampania Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

W związku Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi i ogólnoświatową Kampanią ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART, w ramach II Powiatowej Kampanii Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie serdecznie zaprasza na dyżur...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych prowadzonego w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Jędrzejów, dn. 03.10.2018r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 03.10.2018r. zakańcza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych  prowadzonego w ramach Programu aktywizacji zawodowej  bezrobotnych...

Wykaz grupowych informacji i porad zawodowych na IV kwartał 2018

Wykaz grupowych informacji i porad zawodowych na IV kwartał 2018 r. (plik PDF 488KB) znajduje się w dziale Dla bezrobotnych i poszukujacych pracy \ Poradnictwo zawodowe

Zakończenie naboru wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV)”

Jędrzejów dn. 02.10.2018r.                     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 03.10.2018r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu...

Nabór wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

KOMUNIKAT   Komisja Europejska prowadzi nabór do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Rejestrować się mogą osoby młode w wieku od 17 lat ale w momencie przystąpienia do projektu muszą mieć ukończone 18 lat. W korpusie mogą...

Zakończenie naboru wniosków w sprawie skierowania na szkolenia indywidualne

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej uprzejmie informuje, iż od dnia 10.09.2018r. zakańcza nabór wniosków w sprawie skierowania na szkolenia indywidualne realizowane w ramach programu na rzecz...

Zakończenie naboru na szkolenie grupowe "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG"

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU NA SZKOLENIE GRUPOWE     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia 04.09.2018r. zamyka rekrutację na szkolenie grupowe „Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG" realizowane w ramach...

Komunikat dla byłych pracowników firmy ,,Bezpieczny list" Sp. z o.o. w Chlebni.

Komunikat dla byłych pracowników firmy ,,Bezpieczny list" Sp. z o.o. w Chlebni. Informujemy, że w związku z ustaloną datą niewypłacalności ,,Bezpieczny list" Sp. z o.o. w Chlebni na dzień 9 października 2016 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wypłaca...

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców.

Szanowni Państwo, Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zatrudnianie cudzoziemców - nowelizacja przepisów w 2018 roku (1) Zatrudnianie cudzoziemców - nowelizacja przepisów w 2018...

Dodatkowy nabór wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV)”

  Jędrzejów, dnia 10.08.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w latach 2018 - 2019  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim...

Nabór wniosków dotyczących: - przyznania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, - zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON - pracodawcy

Jędrzejów 10.08.2018r.   OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok ogłasza nabór wniosków dotyczących: przyznania osobie...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV)”

Jędrzejów, dnia 10.08.2018r.             Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż z dniem 10 sierpnia 2018 roku zakańcza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "To jest Twój czas - wykorzystaj szansę!"

Treść z plakatu: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "To jest Twój czas - wykorzystaj szansę!" nr projektu nr RPSW.09.01.00-26-0038/17 Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych prowadzonego w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Jędrzejów, dn. 01.08.2018r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 02.08.2018r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych  prowadzonego w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie  w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ogłasza nabór wniosków o...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ogłasza nabór wniosków o przyznanie...

Wstrzymanie naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach posiadanych środków EFS na realizację w 2018 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Jędrzejów dn. 10.07.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 10.07.2018r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie : - refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  w ramach posiadanych środków Europejskiego...

WKU w Busku-Zdroju poszukuje ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa. Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w...

Nabór wniosków dotyczących szkolenia w trybie indywidualnym w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE ZAPRASZA Osoby bezrobotne zainteresowane podniesieniem, uzupełnieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych na:   szkolenia w trybie indywidualnym – Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie,...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku

  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ogłasza nabór wniosków o...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących staży

   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach Programu aktywizacji...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków na staż.

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach...

Nabór wniosków dotyczących organizacji prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie w 2018 roku Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach...

Nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Jędrzejów dn. 28.06.2018 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej - bezpłatne szkolenia komputerowe

Do pobrania - ulotka Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej - plik PDF 903KB  

Wstrzymanie naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jędrzejów dn. 07.06.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 08.06.2018r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie : przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej refundacji kosztów wyposażenia lub...

Informacje o Programie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.04.2018r. znak: DF.I-4021.13.6.2018.MZ/MG otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji...

Informacja o Programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.04.2018r. znak: DF.I-4021.13.6.2018.MZ/MG otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących staży i prac interwencyjnych w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie  w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących staży i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych - RPO.

Jędrzejów dn. 14.05.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 14.05.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych  dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego...

Ogłoszenie dotyczące wstrzymania naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - RPOWŚ

Ogłoszenie dotyczące wstrzymania naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Ogłoszenie o naborze wniosków na bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

  Ogłoszenie o naborze wniosków na bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

   Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim ( IV )

  Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim ( IV )

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację w 2018r

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Jędrzejów, dnia 05.03.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż zakańcza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach posiadanych...

Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów dn. 01.03.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 02.03.2018r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów dn. 15.02.2018r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację w 2018r. projektu ...

Plan szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w roku 2018

Plan szkoleń (plik PDF 163KB) znajduje się w dziale Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Podnoszenie kwalifikacji / Szkolenia i bony szkoleniowe

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
  Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące pracy oraz pracodawców,
którzy korzystają lub chcą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
Infolinia dla klientów urzędu pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: + 48 22 19524

►  Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
adres: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów
telefon: 41 380-23-74, 41 386-54-92
fax: 41 386-38-93
e-mail: kije@praca.gov.pl 

►  Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
poniedziałek - piątek 7:15  - 15:15
 

►  NIP

6561711782

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę