Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Jędrzejów dn. 22.02.2017 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Regionalne Targi Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  Treść z plakatu: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej zapraszają na Regionalne Targi Pracy pod patronatem Adama Jarubasa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 28.02.2017 r. godzina 10.00 – 13.00 Hala Sportowa –...

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu nowego sprzętu komputerowego i akcesoriów

Zapytanie ofertowe i oferta cenowa Wykonawcy (plik PDF 335KB) znajduje się w dziale Urząd / Zakupy do 30000 euro

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na sprzęt komputerowy

Informacja o wyniku (plik PDF 68KB) znajduje się w dziale Urząd / Zakupy do 30000 euro

Informacja o wyborze oferty dotyczącej oprogramowania do inwentaryzacji STOCK

Informacja o wyborze oferty (plik PDF 80KB) znajduje się w dziale Urząd / Zakupy do 30000 euro

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Jędrzejów dn. 08.02.2017r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2017r.  projektu „ Aktywizacja osób...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

                                           Jędrzejów dn. 08.02.2017r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2017r. projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia...

Projekt "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)" w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

    Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie  informuje, iż w 2017 roku realizuje projekt Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)   w ramach :   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Jędrzejów dn. 02.02.2017 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących organizacji stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, prowadzi aktualnie nabory wniosków dotyczących   organizacji stażu dla następujących grup bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie: dla osób bezrobotnych do 29 roku życia (do dnia 30-tych urodzin) ...

Nabór wniosków dotyczących bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie rozpoczyna nabór wniosków na: bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia O bon na zasiedlenie może ubiegać się osoba...

Ogłoszenie o naborze na szkolenia grupowe

Powiatowy  Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia 01.02.2017r. rozpoczyna rekrutację na niżej wymienione szkolenia grupowe ujęte w planie szkoleń grupowych na rok 2017.   I. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG.  Planowany termin...

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - luty 2017

  ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PRZEZ  BEZROBOTNEGO M-C LUTY 2017r. GŁÓWNY TERMIN WYPŁAT ZASIŁKÓW:  14.02.2017r. DODATKOWE TERMINY WYPŁAT...

PIT 11 oraz roczny raport składek społecznych i zdrowotnych

  Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie           Informujemy osoby zarejestrowane w PUP w Jędrzejowie które w 2016 roku pobierały świadczenia finansowe wypłacane przez Urząd o możliwości odbioru „ PIT 11 " w celu rozliczenia się w Urzędzie...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów, dnia 23.01.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w latach 2017 - 2018  projektu ...

Informacje dotyczące projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż w latach 2017 - 2018 roku realizuje projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) ...

Plan szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w roku 2017

Plan szkoleń 2017 (plik PDF 303KB)

Barometr zawodów 2017

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż...

Program regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie rozpoczyna  „Program regionalny na rzecz aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych"   Wsparciem w ramach Programu regionalnego objętych zostanie   128 osób długotrwale bezrobotnych. Środki przeznaczone na...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących : prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, szkoleń indywidualnych, bonów, refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

Jędrzejów, dnia 05.01.2017r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2017r. rozpoczyna nabór wniosków na: Prace interwencyjne - skierowane do zarejestrowanych osób bezrobotnych, dla...

Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne na zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

  REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ,NAGRÓD ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Wstrzymanie wniosków dot. przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Jędrzejów, dnia 28.12.2016r.   KOMUNIKAT Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że z dniem 28.12.2016r. wstrzymuje się nabór wniosków  dotyczących:   przyznania jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej,  ...

Opieka dla dziecka = praca dla rodzica (dzienny opiekun)

W ramach projektu „Opieka dla dziecka = praca dla rodzica", Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi do lat 3, realizowaną w formie dziennych opiekunów. Jest to nowa forma opieki na dziećmi, dotychczas nie stosowana na terenie województwa...

Łączymy Skarby - projekt dla osób do 29 roku życia bez pracy

  Zwiększamy Twoje szanse na zatrudnienie – trwa rekrutacja do projektu „Łączmy skarby"   Projekt "Łączymy skarby" jest realizowany przez Zespół Projektowy Future Centre Training Corporation Kiciński i Wspólnicy Sp.j. z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i...

Zlecanie działań aktywizacyjnych

Jędrzejów, dnia 31.10.2016r.     ZLECANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że w dniu 29.09.2016r. zawarł umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, której przedmiotem jest wykonanie usługi w zakresie realizacji...

ProRecognition - nieodpłatne doradztwo w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa...

8,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
  Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące pracy oraz pracodawców,
którzy korzystają lub chcą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
Infolinia dla klientów urzędu pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: + 48 22 19524

►  Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
adres: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów
telefon: 41 380-23-74, 41 386-54-92
fax: 41 386-38-93
e-mail: kije@praca.gov.pl 

►  Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
poniedziałek - piątek 7:15  - 15:15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę