Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Aktualności

Dodatkowy nabór wniosków dotyczących organizacji stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV)”

  Jędrzejów, dnia 10.08.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w latach 2018 - 2019  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim...

Nabór wniosków dotyczących: - przyznania osobie niepełnosprawnej środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, - zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON - pracodawcy

Jędrzejów 10.08.2018r.   OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok ogłasza nabór wniosków dotyczących: przyznania osobie...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV)”

Jędrzejów, dnia 10.08.2018r.             Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż z dniem 10 sierpnia 2018 roku zakańcza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności...

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "To jest Twój czas - wykorzystaj szansę!"

Treść z plakatu: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie "To jest Twój czas - wykorzystaj szansę!" nr projektu nr RPSW.09.01.00-26-0038/17 Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem...

Wystawa poświęcona przeciwdziałaniu handlowi ludzmi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że w ramach działań edukacyjno – profilaktycznych, które są podejmowane na terenie Powiatu Jędrzejowskiego, mających na celu zwiększenie wiedzy i bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu od dnia 24 lipca w holu...

Nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

        Jędrzejów, dnia  07.08.2018r. Informacja o naborze Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż  ogłasza nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach środków z rezerwy Krajowego...

Nabór na szkolenie grupowe "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG"

OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIE GRUPOWE   Powiatowy  Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia 06.08.2018r. w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia,...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych prowadzonego w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Jędrzejów, dn. 01.08.2018r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 02.08.2018r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych  prowadzonego w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób...

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - sierpień 2018

ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA   RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PRZEZ  BEZROBOTNEGO M-C  SIERPIEŃ 2018r. GŁÓWNY TERMIN WYPŁAT ZASIŁKÓW:  14.08.2018r. ...

Wykaz grupowych informacji i porad zawodowych na III kwartał 2018

Wykaz (plik PDF 499KB) znajduje się w dziale  Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Poradnictwo zawodowe

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie  w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ogłasza nabór wniosków o...

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ogłasza nabór wniosków o przyznanie...

Zakończenie naboru na szkolenia indywidualne realizowane ze środków rezerwy MRPiPS

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej uprzejmie informuje, iż od dnia 17.07.2018 r. zakańcza nabór wniosków w sprawie skierowania na szkolenia indywidualne realizowane ze środków rezerwy MRPiPS na...

Wstrzymanie naboru wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach posiadanych środków EFS na realizację w 2018 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

Jędrzejów dn. 10.07.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 10.07.2018r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie : - refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  w ramach posiadanych środków Europejskiego...

WKU w Busku-Zdroju poszukuje ochotników do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa. Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w...

Nabór wniosków dotyczących szkolenia w trybie indywidualnym w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE ZAPRASZA Osoby bezrobotne zainteresowane podniesieniem, uzupełnieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych na:   szkolenia w trybie indywidualnym – Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie,...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku

  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ogłasza nabór wniosków o...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących staży

   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w ramach Programu aktywizacji...

Ogłoszenie dotyczące naboru wniosków na staż.

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach...

Nabór wniosków dotyczących organizacji prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie w 2018 roku Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach...

Nabór wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia jednego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Jędrzejów dn. 28.06.2018 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej - bezpłatne szkolenia komputerowe

Do pobrania - ulotka Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej - plik PDF 903KB  

Wstrzymanie naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jędrzejów dn. 07.06.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 08.06.2018r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie : przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej refundacji kosztów wyposażenia lub...

Informacje o Programie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.04.2018r. znak: DF.I-4021.13.6.2018.MZ/MG otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji...

Informacja o Programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.04.2018r. znak: DF.I-4021.13.6.2018.MZ/MG otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących staży i prac interwencyjnych w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie  w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących staży i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych - RPO.

Jędrzejów dn. 14.05.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 14.05.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych  dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego...

Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego - POWER

Jędrzejów dn. 09.05.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 10.05.2018r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na...

Ogłoszenie dotyczące wstrzymania naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - RPOWŚ

Ogłoszenie dotyczące wstrzymania naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Ogłoszenie o naborze wniosków na bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

  Ogłoszenie o naborze wniosków na bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

   Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu - PO WER

   Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim ( IV )

  Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim ( IV )

Rozmowy kwalifikacyjne do zasadniczej służby wojskowej

Jędrzejów, dnia 16.04.2018r. ...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)”

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych    Jędrzejów, dnia 29.03.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż z dniem 29 marca 2018 roku zakańcza nabór wniosków o przyznanie...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację w 2018r

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Jędrzejów, dnia 05.03.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż zakańcza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach posiadanych...

Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów dn. 01.03.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 02.03.2018r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób...

Nabór do zawodowej służby wojskowej

Jędrzejów, dnia 23.02.2018r.                   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej. W...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów dn. 15.02.2018r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację w 2018r. projektu ...

Plan szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w roku 2018

Plan szkoleń (plik PDF 163KB) znajduje się w dziale Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Podnoszenie kwalifikacji / Szkolenia i bony szkoleniowe

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań dotyczących pozyskania dofinansowania na założenie firmy

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, działające w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, planują przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do osób niepracujących, dotyczących pozyskania dofinansowania na...

Przesunięcie terminu wypłat

Jędrzejów, dn. 19.01.2018r. ...

Nabór wniosków dotyczących - organizacji stażu - przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - prac interwencyjnych

  Jędrzejów dn. 18.01.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących: organizacji stażu, bonu na zasiedlenie i przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów, dnia 10.01.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację w 2018 roku projektu „...

Ankieta badająca potrzeby osób bezrobotnych

Szanowni Państwo!   W związku z planowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie działań na 2018 rok w zakresie realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zwracamy się do Państwa z prośbą o...

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
  Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące pracy oraz pracodawców,
którzy korzystają lub chcą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
Infolinia dla klientów urzędu pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: + 48 22 19524

►  Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
adres: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów
telefon: 41 380-23-74, 41 386-54-92
fax: 41 386-38-93
e-mail: kije@praca.gov.pl 

►  Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
poniedziałek - piątek 7:15  - 15:15
 

►  NIP

6561711782

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę