Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Aktualności

"Biała Wstążka" w naszym powiecie

W związku z przypadającą w dniach 25 listopada – 10 grudnia kampanią ONZ „16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć" , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach obchodów ogólnopolskiej Kampanii „Białej Wstążki", na...

Plan szkoleń na rok 2017 - Państwa sugestie

Jędrzejów dnia 08.12.2016r. CAZ-457-30/JC/2016   Szanowni Pracodawcy, Przedstawiciele Organizacji Pracodawców, Przedstawiciele Organizacji Związkowych .     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie realizując zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia...

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi badań lekarskich dla pracowników PUP, osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób

Zapytanie ofertowe, oferta cenowa Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia (plik PDF 876KB) znajduje się w dziale Urząd / Zakupy do 30000 euro

Praca wakacyjna w Niemczech w 2017 roku dla osób uczących się ze znajomością języka niemieckiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach informuje o możliwości wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech w roku 2017. O pracę wakacyjną ubiegać się mogą: studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów...

Informacja o wyborze oferty dotyczącej dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych

Informacja o wyborze oferty (plik PDF 104KB) znajduje się w Dziale / Urząd zakupy do 30000 euro

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - grudzień 2016

ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA   RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PRZEZ  BEZROBOTNEGO M-C GRUDZIEŃ 2016r. GŁÓWNY TERMIN WYPŁAT ZASIŁKÓW:  14.12.2016r. DODATKOWE TERMINY WYPŁAT...

Zlecanie działań aktywizacyjnych

Jędrzejów, dnia 31.10.2016r.     ZLECANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że w dniu 29.09.2016r. zawarł umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, której przedmiotem jest wykonanie usługi w zakresie realizacji...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków od Pracodawców zainteresowanych wsparciem KFS

Jędrzejów, dnia 27.10.2016r.   Informacja o zakończeniu naboru Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia 27.10.2016r. kończy nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   ...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków: skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym, sfinansowania kosztów studiów podyplomowych, egzaminu, licencji.

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORÓW                 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej uprzejmie informuje, iż od dnia 02.11.2016 roku kończy nabór wniosków osób bezrobotnych dotyczących: - skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym,...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Jędrzejów dn. 26.10.2016r.                                      OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 26.10.2016r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków...

Ogłoszenie o zakończeniu naboru wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia dotyczących przyznania bonu szkoleniowego

Jędrzejów dnia 12.10.2016r. OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej uprzejmie informuje, iż z dniem 17.10.2016 roku kończy nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia dotyczących przyznania...

Komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach PFRON na podjęcie działalności gospodarczej i zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Jędrzejów, dnia 22.09.2016r.   KOMUNIKAT   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że z dniem 26.09.2016r. o godzinie 15.00 wstrzymuje się nabór wniosków w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących: ...

Wykaz grupowych porad i informacji zawodowych na IV kwartał 2016r.

  Wykaz  znajduje się w dziale  Dla bezrobotnych / Poradnictwo zawodowe  

Ogłoszenie o naborze wniosków osób bezrobotnych w sprawie sfinansowania kosztów studiów podyplomowych

Jędrzejów dnia 29.08.2016r.  OGŁOSZENIE O NABORZE   Powiatowy Urząd  Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej  uprzejmie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy

Jędrzejów, dnia 12.08.2016r.  OGŁOSZENIE    Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2016 rok ogłasza nabór wniosków dotyczących: refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska...

ProRecognition - nieodpłatne doradztwo w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce

Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa...

Bezzwrotna pomoc finansowa dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

INFORMATOR dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki  prowadzenia działalności gospodarczej (w związku z wystąpieniem czasowego ograniczenia wwozu towarów na terytoria innych krajów ) o możliwości uzyskani a bezzwrotnej pomocy w latach 2015-2016...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Jędrzejów, dnia 06.07.2016r.   OGŁOSZENIE  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2016 rok ogłasza  nabór  wniosków dotyczących:   przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  ...

Ogłoszenie o naborze wniosków od Pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jędrzejów, dnia 28.06.2016r.  Informacja o naborze Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia 04.07.2016r. ogłasza nabór wniosków od Pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach rezerwy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki KFS...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu - Fundusz Pracy

Jędrzejów, dnia 17.06.2016r.  OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych na 2016r. ogłasza nabór wniosków dotyczących: organizacji stażu...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy PFRON

Jędrzejów, dnia 26.04.2016r.  OGŁOSZENIE  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok   1) ogłasza nabór wniosków dotyczących:   przyznania osobie niepełnosprawnej...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu (program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia)

Jędrzejów, dnia 06.04.2016r. OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację w 2016r. programu  aktywizacji zawodowej bezrobotnych...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących sfinansowania kosztów egzaminu/licencji

Jędrzejów dnia 22.02.2016 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE     Powiatowy Urząd  Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej  uprzejmie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie...

Informacja o zawieszeniu naboru wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Jędrzejów, dnia 09.02.2016r.   Informacja o zawieszeniu naboru   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż limit środków przyznawanych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na wsparcie ustawiczne pracowników i pracodawców został wyczerpany, w związku z...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (PO WER)

Jędrzejów, dnia 01.02.2016r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2016 r.  projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (II)" w ramach...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Jędrzejów dn. 01.02.2016r.                 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2016 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Jędrzejów dn. 01.02.2016r.                 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2016 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie...

Informacja o naborze wniosków dotyczących przyznania bonu na zasiedlenie w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób do 29 roku życia (PO WER)

Projekt realizowany w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych ludzi  Jędrzejów, dnia 20.01.2016r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację w 2016 r.  projektu „Aktywizacja osób...

Ogłoszenie o naborze wniosków osób bezrobotnych dotyczących skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym

Jędrzejów dnia 20.01.2016 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej uprzejmie informuje, iż rozpoczyna przyjmowanie wniosków osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie...

Barometr zawodów 2016

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż...

Informacja o naborze wniosków w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2016r.

Jędrzejów, dnia 05.01.2016r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, że w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na 2016r. rozpoczyna nabór wniosków na: Prace interwencyjne - skierowane do zarejestrowanych osób bezrobotnych, dla których...

8,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 24.330,24 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
  Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące pracy oraz pracodawców,
którzy korzystają lub chcą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
Infolinia dla klientów urzędu pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: + 48 22 19524

►  Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
adres: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów
telefon: 41 380-23-74, 41 386-54-92
fax: 41 386-38-93
e-mail: kije@praca.gov.pl 

►  Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
poniedziałek - piątek 7:15  - 15:15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę