Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę