Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Powrót

Koniec naboru wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (I)"

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę