Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Nagłówek

Aktualności

Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane podniesieniem, uzupełnieniem lub zmianą kwalifikacji na szkolenia w trybie indywidualnym lub w ramach bonu szkoleniowego

POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE ZAPRASZA   Osoby bezrobotne, zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne zainteresowane podniesieniem, uzupełnieniem lub zmianą ...

Ogłoszenie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Niemiec i Holandii

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż prowadzi zapisy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych podjęciem...

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - lipiec 2017

ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA   RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PRZEZ  BEZROBOTNEGO...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących zawarcia umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach "Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi"

Jędrzejów, dnia 14.06.2017r.   OGŁOSZENIE Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach: Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi ...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi

  Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie rozpoczyna   Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi   Wsparciem w ramach wyżej wymienionej...

Zakończenie naboru na szkolenie grupowe "Ksiegowość małych i średnich firm"

  Jędrzejów dn. 11.05.2017r.     OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU NABORU NA SZKOLENIE GRUPOWE     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż od dnia...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących sfinansowania kosztów egzaminu/licencji oraz sfinansowania kosztów studiów podyplomowych

Jędrzejów dnia 09.05.2017 r.   OGŁOSZENIE O NABORZE   Powiatowy Urząd  Pracy w Jędrzejowie - Centrum Aktywizacji Zawodowej  uprzejmie informuje, iż...

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach posiadanych środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej i zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Jędrzejów, dnia 26.04.2017r.                O G Ł O S Z E N I E   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych środków Państwowego Funduszu...

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania - początek

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę