Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Nagłówek

Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego

Zapytanie ofertowe, oferta cenowa Wykonawcy, opis przedmiotu zamówienia (plik PDF 356KB) znajduje się w dziale Urząd / Zakupy do 30000 euro ...

Forum rozwoju przedsiębiorczości

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „ Popytowy System Innowacji — rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze " odbędzie sie...

Informacja o nieczynnym urzędzie w dniu 24 grudnia 2018

  INFORMACJA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie informuje, że w dniu 15 grudnia 2018 roku (sobota) Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie jest czynny...

Bezpłatne porady specjalistów w grudniu 2018 r.

INFORMACJA   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie informuje, że od dnia 18 stycznia 2018 r. na terenie Powiatu Jędrzejowskiego są ...

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - grudzień 2018

  ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA   RACHUNEK BANKOWY...

Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach programów.

Jędrzejów, dn. 26.10.2018r.                   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie...

Ankieta - kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych w roku 2019

ANKIETA Szanowni Państwo Ustalając kierunki szkoleń dla osób bezrobotnych w roku 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie chciałby poznać Państwa sugestie w tej...

Informacja dot. zakończenia naboru środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Jędrzejów dn. 23.10.2018r.                Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem ...

II Powiatowa Kampania Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

W związku Europejskim Dniem Walki z Handlem Ludźmi i ogólnoświatową Kampanią ONZ Przeciwko przestępczości zorganizowanej BLUE HEART, w ramach II Powiatowej Kampanii...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych prowadzonego w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanego w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus

Jędrzejów, dn. 03.10.2018r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 03.10.2018r. zakańcza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla...

Wyświetlanie 1 - 10 z 52 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę