Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Statystyka

Statystyka informacje

Sprawozdania dotyczą danych z powiatu jędrzejowskiego
Obowiazujące od stycznia 2021

  • MRiPS01 - Sprawozdanie o rynku pracy (miesięczne)
  • Załącznik 1 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacj zawodowej według zawodów i specjalności. (półroczny)
  • Załącznik 3 - Bezrobotni według gmin
  • Gminy - Podstawowe dane o bezrobociu w gminach Województwa Świętokrzyskiego (powiat jędrzejowski) (kwartalne)


Obowiazujące do grudnia 2020

  • MRPiPS01 - Sprawozdanie o rynku pracy (miesięczne) do 2017 roku MPiPS01
  • Załącznik 1 - Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. (kwartalny)
  • Załącznik 2 - Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. (półroczny)
  • Załącznik 3 - Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacj zawodowej według zawodów i specjalności. (półroczny)
  • Gminy - Podstawowe dane o bezrobociu w gminach Województwa Świętokrzyskiego (powiat jędrzejowski) (kwartalne)

UWAGA: od czerwca 2004 w związku z nową ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zniknęło pojęcie absolwent. 

Stopa bezrobocia dla powiatu jędrzejowskiego znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego 

Stopa bezrobocia

UWAGA: W informacjach miesięcznych może brakować korekt Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącej stopy bezrobocia
Aktualna i na bieżąco korygowana stopa bezrobocia znajduje się na stronie GUS

Stopa bezrobocia 2024

Stopa bezrobocia 2023

Stopa bezrobocia 2022


Stopa bezrobocia 2021


Stopa bezrobocia 2020

Stopa bezrobocia 2019


Stopa bezrobocia 2018

 

Stopa bezrobocia 2017

Stopa bezrobocia w % - rok 2017
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 8,5 8,4 8,0 7,6 7,3 7,0 7,0 7,0 6,8 6,6 6,5 6,6
woj. świętokrzyskie 11,1 10,9 10,4 9,8 9,5 9,1 9,1 9,1 8,9 8,6 8,6 8,8
pow. jędrzejowski 10,0 10,0 9,4 9,0 8,7 8,4 8,3 8,2 7,9 7,6 7,6 7,6


Stopa bezrobocia 2016

 
Stopa bezrobocia w % - rok 2016
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 10,2 10,2 9,9 9,4 9,1 8,7 8,5 8,4 8,3 8,2 8,2 8,2
woj. świętokrzyskie 13,1 13,0 12,6 12,0 11,7 11,3 11,1 11,0 10,8 10,6 10,8 10,8
pow. jędrzejowski 12,3 12,4 12,1 11,6 11,5 11,3 11,2 11,0 10,7 10,6 10,4 10,0Stopa bezrobocia 2015

 
Stopa bezrobocia w % - rok 2015
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Polska 11,9 11,9 11,5 11,1 10,7 10,2 10,0 9,9 9,7 9,6 9,6 9,7
woj. świętokrzyskie 14,8 14,8 14,5 14,0 13,4 12,9 12,7 12,5 12,1 12,0 12,2 12,5
pow. jędrzejowski 13,6 14,1 13,9 13,6 13,4 13,1 12,7 12,5 12,1 11,8 11,8 11,9


 

Statystyka lata 1998 - 2009

ROK 2009

MPiPS01 rok 2009:            I  -  XII

Załącznik 1 rok 2019:         I  -  IV kwartał

Gminy rok 2009:                I  -  IV kwartał


ROK 2008

MPiPS01 rok 2008:             I  -  XII

Załącznik 1 rok 2008:          I  -  IV kwartał

Gminy rok 2008:                 I  -  IV kwartał


ROK 2007

MPiPS01 rok 2007:             I  -  XII

Załącznik 1 rok 2007:          I  -  IV kwartał

Gminy rok 2007:                 I  -  IV kwartał


ROK 2006

MPiPS01 rok 2006:             I  -  XII

Załącznik 1 rok 2006:          I  -  IV kwartał

Gminy rok 2006:                 I  -  IV kwartał


ROK 2005

MPiPS01 rok 2005:             I  -  XII

Załącznik 1 rok 2005:          I  -  IV kwartał

Gminy rok 2005:                 I  -  IV kwartał


ROK 2004

MPiPS01 rok 2004:             I  -  XII

Załącznik 1 rok 2004:          I  -  IV kwartał

Gminy rok 2004:                 I  -  IV kwartał


ROK 2003

MPiPS01 rok 2003:              I  -  XII

Załącznik 1 rok 2003:           I  -  IV kwartał

Gminy rok 2003:                  I  -  IV kwartał


ROK 2002

MPiPS01 rok 2002:              I  -  XII

Załącznik 1 rok 2002:           I  -  IV kwartał

Gminy rok 2002:                  I  -  IV kwartał


ROK 2001

MPiPS01 rok 2001:              I  -  XII

Załącznik 1 rok 2001:           I  -  IV kwartał

Gminy rok 2001:                  I  -  IV kwartał


ROK 2000

MPiPS01 rok 2000:             I  -  XII

Załącznik 1 rok 2000:          I  -  IV kwartał

Gminy rok 2000:                 I  -  IV kwartał


ROK 1999

MPiPS01 rok 1999:            I  -  XII

Załącznik 1 rok 1999:         I  -  IV kwartał

Gminy rok 1999:                I  -  IV kwartał


ROK 1998

MPiPS01 rok 1998:            I  -  XII

Załącznik 1 rok 1998:         I  -  IV kwartał

Gminy rok 1998:                I  -  IV kwartał

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę