Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Powrót

Koniec naboru wniosków dotyczących refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie jędrzejowskim (II)" realizowanego w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę