Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Koniec naboru wniosków dotyczących zwrotu kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący Dom Pomocy Społecznej (DPS) albo jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej(WRiPZ) z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę