Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie


Aktualności

Giełda pracy dla osób zarejestrowanych w PUP - Pracownik gospodarczy

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż w dniu 29.06.2018 r. (piątek) o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu, w sali nr 12 (I piętro) odbędzie się giełda pracy dla osób zarejestrowanych w PUP Jędrzejów, posiadających II profil ...

Nabór do zawodowej służby wojskowej

Jędrzejów, dnia 12.06.2018r. ...

Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej - bezpłatne szkolenia komputerowe

Do pobrania - ulotka Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej - plik PDF 903KB  

Wstrzymanie naboru wniosków w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jędrzejów dn. 07.06.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 08.06.2018r. wstrzymuje nabór wniosków w sprawie : przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej refundacji kosztów wyposażenia lub...

90 lat Szkolnictwa Zawodowego - Zjazd absolwentów

Komitet obchodów 90-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie ul. Okrzei 63, serdecznie zaprasza na obchody 90-lecia istnienia szkolnictwa zawodowego wszystkich absolwentów, na 23 czerwca 2018 r. Program uroczystości: ...

Wypłata zasiłków i innych świadczeń - czerwiec 2018

ZAWIADOMIENIE   ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE WYPŁATA  ZASIŁKÓW I INNYCH ŚWIADCZEŃ BĘDZIE DOKONYWANA W POSZCZEGÓLNE DNI NA   RACHUNEK BANKOWY WSKAZANY PRZEZ  BEZROBOTNEGO M-C  CZERWIEC 2018r. GŁÓWNY TERMIN WYPŁAT ZASIŁKÓW: ...

Informacje o Programie aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.04.2018r. znak: DF.I-4021.13.6.2018.MZ/MG otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji...

Informacja o Programie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.04.2018r. znak: DF.I-4021.13.6.2018.MZ/MG otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji...

Szkolenia w trybie indywidualnym

POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE ZAPRASZA Osoby długotrwale bezrobotne zainteresowane podniesieniem, uzupełnieniem lub zmianą kwalifikacji zawodowych na: szkolenia w trybie indywidualnym – Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących staży i prac interwencyjnych w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie  w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych...

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących staży i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach posiadanych dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i...

Wstrzymanie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych - RPO.

Jędrzejów dn. 14.05.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 14.05.2018r . wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych  dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego...

Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego - POWER

Jędrzejów dn. 09.05.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 10.05.2018r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na...

Ogłoszenie dotyczące wstrzymania naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu - RPOWŚ

Ogłoszenie dotyczące wstrzymania naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Ogłoszenie o naborze wniosków na bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

  Ogłoszenie o naborze wniosków na bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

   Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu - PO WER

   Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących organizacji stażu

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim ( IV )

  Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim ( IV )

Rozmowy kwalifikacyjne do zasadniczej służby wojskowej

Jędrzejów, dnia 16.04.2018r. ...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)”

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych    Jędrzejów, dnia 29.03.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie uprzejmie informuje, iż z dniem 29 marca 2018 roku zakańcza nabór wniosków o przyznanie...

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację w 2018r

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych     Jędrzejów, dnia 05.03.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż zakańcza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach posiadanych...

Zakończenie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów dn. 01.03.2018r.     Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż z dniem 02.03.2018r. zakańcza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób...

Nabór do zawodowej służby wojskowej

Jędrzejów, dnia 23.02.2018r.                   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej. W...

Nabór wniosków dotyczących przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów dn. 15.02.2018r.   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację w 2018r. projektu ...

Plan szkoleń osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób w roku 2018

Plan szkoleń (plik PDF 163KB) znajduje się w dziale Dla bezrobotnych i poszukujących pracy / Podnoszenie kwalifikacji / Szkolenia i bony szkoleniowe

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań dotyczących pozyskania dofinansowania na założenie firmy

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, działające w strukturze Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, planują przeprowadzenie cyklu szkoleń skierowanych do osób niepracujących, dotyczących pozyskania dofinansowania na...

Przesunięcie terminu wypłat

Jędrzejów, dn. 19.01.2018r. ...

Nabór wniosków dotyczących - organizacji stażu - przyznania jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - prac interwencyjnych

  Jędrzejów dn. 18.01.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie w ramach projektu „ Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (IV) " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Nabór wniosków dotyczących: organizacji stażu, bonu na zasiedlenie i przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Jędrzejów, dnia 10.01.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kontynuację w 2018 roku projektu „...

Ankieta badająca potrzeby osób bezrobotnych

Szanowni Państwo!   W związku z planowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie działań na 2018 rok w zakresie realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zwracamy się do Państwa z prośbą o...

Informacje dotyczące projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III)"

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie informuje, iż w latach 2017 - 2018 roku realizuje projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (III) ...

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
  Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące pracy oraz pracodawców,
którzy korzystają lub chcą skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie.
Infolinia dla klientów urzędu pracy: 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: + 48 22 19524

►  Dane adresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
adres: ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów
telefon: 41 380-23-74, 41 386-54-92
fax: 41 386-38-93
e-mail: kije@praca.gov.pl 

►  Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie
poniedziałek - piątek 7:15  - 15:15
 

►  NIP

6561711782

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę